Termini izvajanja po regijah 2020


IZVEDBA USPOSABLJANJ MENTORJEV (najmanj tridnevna usposabljanja) za skupno 2500 mentorjev.
Statistična regija in kraj izvajanja Konzorcijski partner Leto 2020
VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (za skupno 1325 mentorjev)
01 Pomurska
1. Terme 3000, Krajnčeva 12, 9226 Moravske toplice SŠGT Maribor
2. OOZ Murska Sobota, Lendavska 33,MS OZS jan.-februar
3. DSŠ LENDAVA,Kolodvorska ulica 2e,Lendava ŠC Ptuj
4. MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, MS ŠC Ptuj
5. MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, MS ŠC Ptuj okt. – nov.
6. DSŠ LENDAVA,Kolodvorska ulica 2e,Lendava ŠC Ptuj
7. PGZ Lendavska 5a, Murska Sobota GZS
8. PGZ Lendavska 5a, Murska Sobota GZS
02 Podravska
9 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
10 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
11 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
12 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
13 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
14 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
15 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida jan-mar
16 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida april-junij
17 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida sept.-nov.
18 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
19 Titova cesta 60, 2000 Maribor ŠC Slovenske Konjice-Zreče
20 Tomšičeva ulica 9, 2310 Slov. Bistrica ŠC Slovenske Konjice-Zreče
21 SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
22 SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
23 SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
24 SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor feb. – apr.
25 SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
26 OOZ Maribor, Titova c. 63, MB OZS marec-april
27 OOZS Ljutomer, Stari trg 3, 9240 Ljutomer ŠC Ptuj
28 MIC – ŠC Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj ŠC Ptuj
03 Koroška
29 Gostilna Murko, Francetova cesta 24, Slovenj Gradec SŠGT Maribor
30 OOZ Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, Ravne OZS
31 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
32 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
33 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
34 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
35 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec marec-maj
36 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
04 Savinjska
37 Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 ŠENTJUR ŠC Šentjur
38 Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 ŠENTJUR ŠC Šentjur
39 Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 ŠENTJUR ŠC Šentjur
40 Ljubljanska 97, 3000 Celje ŠHVU Celje
41 Ljubljanska 97, 3000 Celje ŠHVU Celje
42 Ljubljanska 97, 3000 Celje ŠHVU Celje
43 Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slov. Konjice ŠC Slovenske Konjice-Zreče
44 Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slov. Konjice ŠC Slovenske Konjice-Zreče
45 Trg svobode 4, 3270 Laško ŠC Slovenske Konjice-Zreče
46 Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slov. Konjice ŠC Slovenske Konjice-Zreče januar-april
47 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
48 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
49 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
50 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
51 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje jannuar-april
52 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
05 Zasavska
53 SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje
54 SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje
55 SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje
56 SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje oktob-decem
57 OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija OZS
58 Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje ŠC Slovenske Konjice-Zreče
59 GZS, Podvine 26, Zagorje ob Savi GZS januar-april
06 Posavska
60 Slomškov dom Brežice, Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice GRM NM
61 OOZ Krško, C. Krških žrtev 67, Krško OZS
62 GZS, Bohoričeva 89, Kršako GZS
63 GZS, Bohoričeva 89, Kršako GZS
64 GZS, Bohoričeva 89, Kršako GZS
07 Jugovzhodna Slovenija
65 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM NM
66 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM NM
67 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM NM
68 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM NM
69 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM NM januar-marec
70 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto VSŠKV
71 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto VSŠKV feb.- marec
72 OOZ Črnomelj, Ul. 21.oktobra 10, Črnomelj OZS
73 OOZ Novo mesto, Foersterjeva 10, NM OZS
08 Primorsko-notranjska
74 Tržaška 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna
75 Tržaška 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna
76 Tržaška 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna
77 Tržaška 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna
78 GZS, Cankarjeva 6, Postojna GZS
IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD SKUPAJ 14
ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA  (za skupno 1175 mentorjev)
09 Osrednjeslovenska
79 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
80 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
81 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
82 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
83 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
84 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
85 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
86 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
87 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
88 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
89 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana april – junij
90 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana april – junij
91 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana sept. – oktober
92 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
93 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
94 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
95 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
96 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
97 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani marec-maj
98 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
99 Glotta Nova, center za novo znanje, d.o.o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV
100 Glotta Nova, center za novo znanje, d.o.o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV
101 Glotta Nova, center za novo znanje, d.o.o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV
102 Glotta Nova, center za novo znanje, d.o.o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV
103 Glotta Nova, center za novo znanje, d.o.o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV nov.2019 – jan.2020
104 ŠC, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana GRM Novo mesto januar-marec
105 ŠC, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana GRM Novo mesto
10 Gorenjska
106 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
107 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
108 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
109 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
110 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
111 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
112 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo januar-marec
113 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
114 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
115 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
116 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
117 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
118 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
119 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice marec-april
120 OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37, Kranj OZS
121 OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, Škofja Loka OZS
122 OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, Škofja Loka OZS
11 Goriška
123 ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica VSŠKV
124 ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica VSŠKV
125 ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica VSŠKV nov. 2019-jan.2020
126 ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI BIC Ljubljana
127 ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI BIC Ljubljana
128 ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI BIC Ljubljana
129 ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI BIC Ljubljana februar – marec
130 GZS, Sedejeva 2a, Nova Gorica GZS
131 GZS, Sedejeva 2a, Nova Gorica GZS
12 Obalno-kraška
132 Šmarska  cesta 4,  6000 Koper SGLŠ Postojna,
133 Šmarska  cesta 4,  6000 Koper SGLŠ Postojna
134 Šmarska cesta 4, 6000 Koper SGLŠ Postojna
135 Šmarska cesta 4, 6000 Koper SGLŠ Postojna
136 Šmarska cesta 4, 6000 Koper SGLŠ Postojna
137 Izobraževalni center Memory, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje VSŠKV
138 Izobraževalni center Memory, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje VSŠKV jan.-. mar.
139 OOZ Sežana, Kraška ulica 6, Sežana OZS
140 OOZ Sežana, Kraška ulica 6, Sežana OZS
141 Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola
142 Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola
143 Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola
144 Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola februar-april
IZVEDBE USPOSABLJANJ ZAHOD SKUPAJ 12
IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD IN ZAHOD SKUPAJ 26