Metod Strancar


O Metod Strancar

Univerzitetni diplomiran inženir zootehnike, zaposlen na Biotehniški šoli v Šempetru pri Novi Gorici kot učitelj strokovno teoretičnih in praktičnih predmetov.