Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu


1. Ime programa usposabljanja

Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu

 

2. Namen programa usposabljanja

Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili z različnimi nivoji in veščinami komunikacije v mentorskem odnosu v kontekstu praktičnega izobraževanja. Usposobili se bodo za izbiro optimalnega načina komuniciranja v učnem procesu vključno s podajanjem povratnih informacij in pohval, reševanjem konfliktnih situacij ter vzpostavljanjem zaupanja v mentorskem odnosu z dijaki, vajenci in študenti.

 

3. Trajanje programa usposabljanja

Osem ur

 

4. Ciljna skupina programa usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno mentorjem dijakom, vajencem in študentom, ki so vključeni v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Priporočamo ga tudi drugim, ki se ukvarjajo z usposabljanjem na delovnem mestu (npr. odgovorni za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, kadrovske službe, vodstvo).

 

5. Izvajalci programa usposabljanja

Priporočamo, da ima izvajalec izobrazbo družboslovne smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju usposabljanja z delom, pri čemer je mentoriral vsaj tri osebe, ter ustrezno pedagoško-andragoško znanje.

 

6. Kompetence programa usposabljanja

Udeleženec lahko razvije naslednje kompetence:

sposobnost uporabe različnih tehnik komunikacije v kontekstu praktičnega izobraževanja v podjetju;

sposobnost izbire optimalnega načina komunikacije glede na situacijo v učnem procesu;

sposobnost podajanja pohval in konstruktivne povratne informacije za namen doseganja učnih ciljev;

usposobljenost za postavljanje jasnih mej in dogovorov v kontekstu učnega procesa;

sposobnost grajenja zaupanja v mentorskem procesu.

 

7. Učni cilji programa usposabljanja

Udeleženec:

opiše pomen učinkovite komunikacije v kontekstu praktičnega izobraževanja;

pojasni različne tehnike in njihovo uporabo glede na situacijo v mentorskem procesu;

poda primer jasne in iskrene pohvale ter opiše njen pomen;

obrazloži pomen konstruktivne kritike in jo na različne načine poda;

opiše in demonstrira podajanje celovite povratne informacije v mentorskem procesu;

opredeli namen dogovorov in postavljanja jasnih mej;

opiše pomen zaupanja v mentorskem odnosu;

predstavi različne tehnike za ustvarjanje zaupanja v mentorskem procesu.

 

8. Vsebina programa usposabljanja

Komunikacija  njena vloga in pomen pri praktičnem izobraževanju

Različne tehnike komunikacije in prilagajanje glede na kontekst praktičnega izobraževanja v podjetju

Kako in zakaj pohvaliti dijaka, vajenca oziroma študenta

Pomen konstruktivne kritike v mentorskem in učnem odnosu

Tehnike za podajanje konstruktivne povratne informacije dijaku, vajencu oz. študentu

Kako učinkovito postaviti meje in sklepati jasne dogovore

Zaupanje, kako ga zgraditi in ohranjati

 

9. Priporočila za izvedbo programa usposabljanja

Priporočamo izvedbo v obliki krajših predavanj, kombiniranih z delom v manjših skupinah in diskusijo.