Predstavitev projekta 2021-2023


 

Namen in cilji projekta Usposabljanje mentorjev 2021–2023

Projekt JR Usposabljanje mentorjev 2021 – 2023 v celoti financirata Ministrstvo za vzgojo, izobraževanje in šport RS ter Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada, več o evropskih skladih na povezavi. Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji vzhodne Slovenije (KRVS) ter v kohezijski regiji zahodne Slovenije (KRZS).

Višina sofinanciranja: 175.000,00 EUR, od tega KRVS: 92.750,00 EUR in KRZS 82.250,00 EUR-

Sofinancirano je izvajanje programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.
Sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja je razdeljeno na naslednja dva sklopa:
• Sklop A: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Osnovno usposabljanje mentorjev
• Sklop B: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Nadaljnje usposabljanje mentorjev

Namen projekta Usposabljanje mentorjev 2021–2023 je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, izboljšanju privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in učinkovitemu izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcih. Cilj projekta je izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (v nadaljevanju: mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih. Cilj je usposobiti skupno 755 mentorjev v podjetjih, od tega 400 za Sklop A in 355 za sklop B.

Kaj omogoča projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023?

Usposabljanje mentorjev 2021–2023 omogoča BREZPLAČNO usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih.

Dijaki srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol namreč del svoje izobraževalne poti preživijo v podjetjih na t. i. praktičnem usposabljanju z delom (PUD), študenti višjih strokovnih šol pa se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), kjer je bistvenega pomena primerno in kakovostno mentorstvo. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo lahko dijakom in/ali študentom omogočali kvalitetno mentorstvo.

Zakaj se prijaviti na usposabljanje?

Posameznik z usposabljanjem pridobi pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu ter hkrati izboljša svoje kompetence na področju mentorstva.

Projekt podjetjem omogoča usposobiti kader, ki bodo primerni mentorji dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI).

Podjetja in ustanove, ki se želijo vpisati v register učnih mest, morajo izpolnjevati kriterij primerne usposobljenosti zaposlenih za mentorstvo dijakom in/ali študentom na delovnem mestu. Projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023 bo poskrbel, da bodo njihovi bodoči mentorji pridobili primerno in kvalitetno pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavi se lahko vsak posameznik, ki želi pridobiti kompetence in pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu, ki ima primerno stopnjo izobrazbe.

Svoje zaposlene lahko prijavi podjetje, ki se želi vpisati v register učnih mest, in ki želi svojim zaposlenim omogočiti izpopolnjevanje na področju mentorstva dijakom in študentom v njihovem podjetju.

Vstopni pogoji:

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

  • poklicno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
  • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali
  • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

  • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.