Partnerji in kontakti


Organizacija Odgovorna oseba Kontaktna oseba Kontakt
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica Teja Šušteršič teja.sustersic@bic-lj.si
Biotehniški center Naklo dr. Marijan Pogačnik, direktor Danijela Grubač danijela.grubac@bc-naklo.si
GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma Tone Hrovat, direktor dr. Mojca Kogovšek mojca.kogovsek2@guest.arnes.si
Izobraževalni center Piramida Maribor mag. Midhat Mulaosmanović, direktor dr. Tina Perko tina.perko@icp-mb.si
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna Miha Uhelj, ravnatelj Marko Nabergoj marko.nabergoj@guest.arnes.si
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani Marjeta Smole, ravnateljica Inka Nose inka.nose@ssgtlj.si
Srednja šola Izola Adelija Perne, ravnateljica Nataša Cah natasa.cah@guest.arnes.si
Srednja šola Zagorje Aljaša Urbanija, ravnateljica Mojca Omahne momahne@sszagorje.si
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor Dušan Erjavec, ravnatelj Marjan Božičko marjan.bozicko@guest.arnes.si 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje Iztok Leskovar, ravnatelj Maja Štukelj maja.stukelj@ssgt.si
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Štefanija Kos Zidar, direktorica Bogdana Kapitler bogdana.kapitler@hvu.si
Šolski center Slovenj Gradec mag. Gabrijela Kotnik, direktorica Adolf Flis adolf.flis@sc-sg.si
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče Jasmina Mihelak Zupančič, direktorica Milan Sojč milan.sojc@guest.arnes.si
Šolski center Šentjur mag. Branko Šket, direktor Metoda Križanec metoda.krizanec@sc-s.si 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Danijel Lamperger, direktor Suzana Kljun suzana.kljun@ozs.si
Gospodarska zbornica Slovenije mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Barbara Krajnc barbara.krajnc@cpu.si