Partnerji in kontakti


Organizacija Odgovorna oseba Kontaktna oseba Kontakt
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica Polonca Korez polonca.korez@bic-lj.si
Biotehniški center Naklo dr. Marijan Pogačnik, direktor Danijela Grubač danijela.grubac@bc-naklo.si
GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma mag. Mojca Špec Potočar, v.d. direktorica dr. Mojca Kogovšek mojca.kogovsek2@guest.arnes.si
Izobraževalni center Piramida Maribor mag. Midhat Mulaosmanović, direktor Tina Pokrivač tina.pokrivac@icp-mb.si
Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna Miha Uhelj, ravnatelj Marko Nabergoj marko.nabergoj@guest.arnes.si
Srednja šola za gastronomijo in turizem v Ljubljani Inka Nose, ravnateljica Anica Oblak Janko anica.oblakjanko@ssgtlj.si
Srednja šola Izola Adelija Perne, ravnateljica Nataša Cah natasa.cah@guest.arnes.si
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor Dušan Erjavec, ravnatelj Marjan Božičko marjan.bozicko@guest.arnes.si 
SIC Alme M. Karlin Iztok Leskovar, ravnatelj Maja Seničar maja.senicar@ssgt.si
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Štefanija Kos Zidar, direktorica Bogdana Kapitler

Anja Žužej Gobec

bogdana.kapitler@hvu.si

anja.zuzej-gobec@hvu.si

Šolski center Slovenj Gradec mag. Gabrijela Kotnik, direktorica Adolf Flis adolf.flis@sc-sg.si
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče Jasmina Mihelak Zupančič, direktorica Polona Klokočovnik polona.klokocovnik@guest.arnes.si 
Šolski center Šentjur mag. Branko Šket, direktor Metoda Križanec metoda.krizanec@sc-s.si 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Danijel Lamperger, direktor Suzana Kljun suzana.kljun@ozs.si
Gospodarska zbornica Slovenije Vesna Nahtigal, generalna direktorica Barbara Krajnc barbara.krajnc@cpu.si