Termini izvajanja po regijah 2021


IZVEDBA USPOSABLJANJ MENTORJEV (najmanj tridnevna usposabljanja) za skupno 2500 mentorjev.
Statistična regija in kraj izvajanja Konzorcijski partner Leto 2021
VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (za skupno 1325 mentorjev)
01 Pomurska
Terme 3000, Krajnčeva 12, 9226 Moravske toplice SŠGT Maribor /
OOZ Murska Sobota, Lendavska 33,MS OZS /
DSŠ LENDAVA,Kolodvorska ulica 2e,Lendava ŠC Ptuj /
1. MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, MS ŠC Ptuj TERMIN ZAPOLNJEN!
DSŠ LENDAVA,Kolodvorska ulica 2e,Lendava ŠC Ptuj /
PGZ Lendavska 5a, Murska Sobota GZS /
02 Podravska
2. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida april – junij
Titova cesta 60, 2000 Maribor ŠC Slovenske Konjice-Zreče /
Tomšičeva ulica 9, 2310 Slov. Bistrica ŠC Slovenske Konjice-Zreče /
3. SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor februar – april
OOZ Maribor, Titova c. 63, MB OZS /
OOZS Ljutomer, Stari trg 3, 9240 Ljutomer ŠC Ptuj /
MIC – ŠC Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj ŠC Ptuj /
03 Koroška
Gostilna Murko, Francetova cesta 24, Slovenj Gradec SŠGT Maribor /
OOZ Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, Ravne OZS /
4. Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec marec – maj
04 Savinjska
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 ŠENTJUR ŠC Šentjur /
Ljubljanska 97, 3000 Celje ŠHVU Celje /
Trg svobode 4, 3270 Laško ŠC Slovenske Konjice-Zreče /
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slov. Konjice ŠC Slovenske Konjice-Zreče /
5. SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje januar – april
05 Zasavska
SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje /
OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija OZS /
Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje ŠC Slovenske Konjice-Zreče /
GZS, Podvine 26, Zagorje ob Savi GZS /
06 Posavska
Slomškov dom Brežice, Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice GRM NM /
OOZ Krško, C. Krških žrtev 67, Krško OZS /
GZS, Bohoričeva 89, Krško GZS /
07 Jugovzhodna Slovenija
Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM NM /
Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto VSŠKV /
OOZ Črnomelj, Ul. 21.oktobra 10, Črnomelj OZS /
OOZ Novo mesto, Foersterjeva 10, NM OZS /
08 Primorsko-notranjska
Tržaška 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna /
GZS, Cankarjeva 6, Postojna GZS /
IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD SKUPAJ 5
ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA  (za skupno 1175 mentorjev)
09 Osrednjeslovenska
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana /
6. Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani marec – maj
Glotta Nova, center za novo znanje, d.o.o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV /
7. ŠC, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana GRM Novo mesto januar – marec
10 Gorenjska
8. BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo januar – marec
SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice /
OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37, Kranj OZS /
11 Goriška
ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica VSŠKV /
ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI BIC Ljubljana /
GZS, Sedejeva 2a, Nova Gorica GZS /
12 Obalno-kraška
9. Šmarska cesta 4, 6000 Koper SGLŠ Postojna januar – maj
Izobraževalni center Memory, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje VSŠKV /
OOZ Sežana, Kraška ulica 6, Sežana OZS /
Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola  /
IZVEDBE USPOSABLJANJ ZAHOD SKUPAJ 4
IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD IN ZAHOD SKUPAJ 9