Kaj omogoča projekt Usposabljanje mentorjev 2016–2021?

Usposabljanje mentorjev 2016–2021 je petletni projekt, ki omogoča tridnevno BREZPLAČNO usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih.

Dijaki srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol namreč del svoje izobraževalne poti preživijo v podjetjih na t. i. praktičnem usposabljanju z delom (PUD), študenti višjih strokovnih šol pa se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), kjer je bistvenega pomena primerno in kakovostno mentorstvo. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo lahko dijakom in/ali študentom omogočali kvalitetno mentorstvo.

Zakaj se prijaviti na usposabljanje?

Posameznik z usposabljanjem pridobi pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu ter hkrati izboljša svoje kompetence na področju mentorstva.

Projekt podjetjem omogoča usposobiti kader, ki bodo primerni mentorji dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI).

Podjetja in ustanove, ki se želijo vpisati v register učnih mest, morajo izpolnjevati kriterij primerne usposobljenosti zaposlenih za mentorstvo dijakom in/ali študentom na delovnem mestu. Projekt Usposabljanje mentorjev 2016–2021 bo poskrbel, da bodo njihovi bodoči mentorji pridobili primerno in kvalitetno pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu.

Kako poteka usposabljanje?

Usposabljanje poteka v skupini od 15–20 udeležencev pri enem izmed devetnajstih izvajalcev (Partnerji in kontakti). Usposabljanje obsega 24-urni program zgoščen na predvidoma 3 dni, usposabljanje pa udeleženci zaključijo s pripravo projektne naloge.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavi se lahko vsak posameznik, ki želi pridobiti kompetence in pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu, ki ima primerno stopnjo izobrazbe.

Svoje zaposlene lahko prijavi podjetje, ki se želi vpisati v register učnih mest, in ki želi svojim zaposlenim omogočiti izpopolnjevanje na področju mentorstva dijakom in študentom v njihovem podjetju.

Vstopni pogoji:

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

  • poklicno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
  • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali
  • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

  • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Kako se prijaviti?

Prijavite se lahko individualno na spletni strani (Prijava na usposabljanje), lahko pa stopite v kontakt z izbranim izvajalcem v vaši regiji, ki vam bo posredoval prijavnico v fizični obliki.

Imate dodatna vprašanja?

Pišite nam na: