Namen in cilj projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026?

Projekt Usposabljanje mentorjev 2023 – 2026 v celoti financirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Evropska unija – NextGenerationEU iz sredstev Mehanizma na okrevanje in odpornost zato je udeležba brezplačna. Več o NOO na povezavi

Višina sofinanciranja: 722.000,00 EUR

Sofinancirano je izvajanja programov usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe. Usposabljanje poteka  po programih za usposabljanje mentorjev, ki jih je pripravil Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) in  so opredeljena v nadaljevanju.

Namen projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026 je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela z izboljšanjem kompetenc mentorjev v podjetjih ter posledično krepitvi sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela. Cilj projekta je zmanjšati neskladja med kompetencami, ki jih šolajoči pridobijo med izobraževanjem ter kompetencami, ki jih iščejo delodajalci, s čimer bo omogočen boljši prehod iz izobraževanja na trg dela, in sicer z usposabljanjem 1950 mentorjev v podjetjih.

Kaj omogoča projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026?

Usposabljanje mentorjev 2023–2026 je projekt, ki omogoča BREZPLAČNO usposabljanje mmentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju pa tudi mentorjev vajencem.

Dijaki srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol namreč del svoje izobraževalne poti preživijo v podjetjih na t. i. praktičnem usposabljanju z delom (PUD) ali kot vajenci, študenti višjih strokovnih šol pa se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), kjer je bistvenega pomena primerno in kakovostno mentorstvo. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo lahko dijakom in/ali študentom omogočali kvalitetno mentorstvo.

Projekt ponuja dva sklopa brezplačnih usposabljanj za mentorje:

 

Program 1: osnovno usposabljanje mentorjev: Usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju (32 ur)

Program 2:  Nadaljna usposabljanja za mentorje:

Zakaj se prijaviti na usposabljanje?

Posameznik z osnovnim usposabljanjem pridobi pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu ter hkrati izboljša svoje kompetence na področju mentorstva.

Projekt podjetjem omogoča usposobiti kader, ki bodo primerni mentorji dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD) oz. so vajenci, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI).

Podjetja in ustanove, ki se želijo vpisati v register učnih mest, morajo izpolnjevati kriterij primerne usposobljenosti zaposlenih za mentorstvo dijakom in/ali študentom na delovnem mestu. Projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026 bo poskrbel, da bodo njihovi bodoči mentorji pridobili primerno in kvalitetno pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu.

Nadaljnja usposabljanja ponujajo nadgradnjo znanja in usposobljenosti za delo z dijaki, študenti ter vajenci.

Kako poteka usposabljanje?

Usposabljanje poteka v skupini do 12 udeležencev pri enem izmed petnajstih izvajalcev (Partnerji in kontakti).

Osnovno usposabljanje obsega 32-urni program, praviloma izveden v štirih dneh, usposabljanje pa udeleženci zaključijo s pripravo zaključne naloge.

Nadaljnja usposabljanja obsegajo štiri 8-urne programe, izvedene praviloma vsako v enem dnevu. Udeleženec se praviloma prijavi na vse štiri posamezne programe oz. izrazi interes za enega od programov nadaljnjega usposabljanja.

Kdo se lahko prijavi?

V osnovno usposabljanje se lahko vključijo zaposleni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Kandidati za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

  • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

  • najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju

 

V nadaljnja usposabljanja se lahko vključijo:

  • mentorji, ki so že opravili osnovno usposabljanje ali mentorji, ki imajo opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.

 

Prijavi se lahko vsak zaposleni posameznik, ki želi pridobiti kompetence in pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu in ima primerno stopnjo izobrazbe.

Svoje zaposlene lahko prijavi podjetje, ki se želi vpisati v register učnih mest, in ki želi svojim zaposlenim omogočiti izpopolnjevanje na področju mentorstva dijakom in študentom v njihovem podjetju.

 

Kako se prijaviti?

Prijavite se lahko individualno na spletni strani (Prijava na usposabljanje), lahko pa stopite v kontakt z izbranim izvajalcem v vaši regiji, ki vam bo posredoval prijavnico v fizični obliki. Informacije o pravicah za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki

Imate dodatna vprašanja?

Pišite nam na: