Partnerji in kontakti 2016-2021


Organizacija Odgovorna oseba Kontaktna oseba Kontakt
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica Suzana Gradič suzana.gradic@bic-lj.si
Biotehniški center Naklo dr. Marijan Pogačnik, direktor Danijela Grubač danijela.grubac@bc-naklo.si
GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma Tone Hrovat, direktor Mojca Kogovšek mojca.kogovsek2@guest.arnes.si
Izobraževalni center Piramida Maribor mag. Midhat Mulaosmanović, v.d. direktor dr. Tina Perko tina.perko@icp-mb.si
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna Cvetka Kernel, ravnateljica Franc Rot rotfranc@gmail.com
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani Marjeta Smole, ravnateljica Zofija Barbič Banfi zofi@ssgtlj.si 
Srednja šola Izola Adelija Perne, ravnateljica Milica Živkovič sola@srednjasolaizola.si milica.zivkovic@kabelnet.net
Srednja šola Jesenice Monika Lotrič, v.d. ravnateljice Petra Teraž petra.teraz@guest.arnes.si 
Srednja šola Zagorje Aljaša Urbanija, ravnateljica Mojca Omahne mojca.omahne@gmail.com 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor Dušan Erjavec, ravnatelj Marjan Božičko marjan.bozicko@guest.arnes.si 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje Iztok Leskovar, ravnatelj Aleš Brod mic@ssgt.si
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Štefanija Kos Zidar, direktorica/ravnateljica Anja Žužej Gobec anja.zuzej-gobec@hvu.si ; anja.gobec@gmail.com
Šolski center Ptuj mag. Oton Mlakar, direktor Branko Polanec branko.polanec@guest.arnes.si 
Šolski center Slovenj Gradec mag. Gabrijela Kotnik, direktorica Adolf Flis adolf.flis@gmail.com ; adolf.flis@sc-sg.si
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče Jasmina Mihelak Zupančič, direktorica/ravnateljica Milan Sojč milan.sojc@guest.arnes.si
Šolski center Šentjur mag. Branko Šket, direktor/ravnatelj Metoda Križanec metoda.krizanec@sc-s.si 
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana Jelica Pegan Stemberger, ravnateljica Danica Šprah danica@vskv.si 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Danijel Lamperger, direktor Suzana Kljun suzana.kljun@ozs.si
Gospodarska zbornica Slovenije mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Barbara Krajnc, Andreja Sever barbara.krajnc@cpu.si ; saso.pristavec@cpu.si ; andreja.sever@gzs.si