Predstavitev projekta


Kaj omogoča projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023?

Usposabljanje mentorjev 2021–2023 je projekt, ki omogoča BREZPLAČNO usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih pa tudi mentorjev vajencem.

Dijaki srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol namreč del svoje izobraževalne poti preživijo v podjetjih na t. i. praktičnem usposabljanju z delom (PUD) ali kot vajenci, študenti višjih strokovnih šol pa se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), kjer je bistvenega pomena primerno in kakovostno mentorstvo. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo lahko dijakom in/ali študentom omogočali kvalitetno mentorstvo.

Projekt ponuja dva sklopa brezplačnih usposabljanj za mentorje:

  1. štiridnevno osnovno usposabljanje za mentorje: Usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju (32 ur)
  2. štiri nadaljnja enodnevna usposabljanja za mentorje:

Zakaj se prijaviti na usposabljanje?

Posameznik z osnovnim usposabljanjem pridobi pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu ter hkrati izboljša svoje kompetence na področju mentorstva.

Projekt podjetjem omogoča usposobiti kader, ki bodo primerni mentorji dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD) oz. so vajenci, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI).

Podjetja in ustanove, ki se želijo vpisati v register učnih mest, morajo izpolnjevati kriterij primerne usposobljenosti zaposlenih za mentorstvo dijakom in/ali študentom na delovnem mestu. Projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023 bo poskrbel, da bodo njihovi bodoči mentorji pridobili primerno in kvalitetno pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu.

Nadaljnja usposabljanja ponujajo nadgradnjo znanja in usposobljenosti za delo z dijaki, študenti ter vajenci.

Kako poteka usposabljanje?

Usposabljanje poteka v skupini do 13 udeležencev pri enem izmed šestnajstih izvajalcev (Partnerji in kontakti).

Osnovno usposabljanje obsega 32-urni program, praviloma izveden v štirih dneh, usposabljanje pa udeleženci zaključijo s pripravo zaključne naloge.

Nadaljnja usposabljanja obsegajo 8-urne programe, izvedene praviloma v enem dnevu. Udeleženec se praviloma lahko prijavi na enega od programov nadaljnjega usposabljanja, če je prostor lahko tudi na več.

Kdo se lahko prijavi?

V osnovno usposabljanje se lahko vključijo zaposleni, ki še niso bili vključeni v program usposabljanja mentorjev v okviru projekta Usposabljanje mentorjev 2016-2021 in ki izpolnjujejo pogoje:

Kandidati za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

  • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

  • najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju

 

V nadaljnja usposabljanja se lahko vključijo:

  • mentorji, ki so že opravili osnovno usposabljanje bodisi v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2021–2023 ali pa so se usposabljanja udeležili v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2016-2021,

ali

  • mentorji, ki imajo opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.

 

Prijavi se lahko vsak zaposleni posameznik, ki želi pridobiti kompetence in pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu in ima primerno stopnjo izobrazbe.

Svoje zaposlene lahko prijavi podjetje, ki se želi vpisati v register učnih mest, in ki želi svojim zaposlenim omogočiti izpopolnjevanje na področju mentorstva dijakom in študentom v njihovem podjetju.

 

Kako se prijaviti?

Prijavite se lahko individualno na spletni strani (Prijava na usposabljanje), lahko pa stopite v kontakt z izbranim izvajalcem v vaši regiji, ki vam bo posredoval prijavnico v fizični obliki.

Imate dodatna vprašanja?

Pišite nam na:

polonca.korez@bic-lj.si