01 – PRIJAVNICA SVETINA ŠEMPETER OKTOBER 2017 VSŠKV