04- PRIJAVNICA MATIJAŠIČ ŠEMPETER OKTOBER 2017 VSŠKV