10- DIJANA RAMIĆ – MENTORSKI NAČRT -VSŠKV LJUBLJANA