13-PN NEVENKA DICHELBERGER SEMIČ NOVEMBER 2017 VSŠKV