15 – SABINA DESTRADI – PRIJAVNICA ISTRABENZ TURIZEM