17-PRIJAVNICA MULAVDIĆ ŠEMPETER OKTOBER 2017 VSŠKV