17 – SAMANTA RADOSAVLJEVIĆ – PRIJAVNICA ISTRABENZ TURIZEM