2- ANA MARIJA KOSMAČ – PRIJAVNICA ISTRABENZ TURIZEM