6 – SRDJAN JAGODIĆ QUAO – PRIJAVNICA ISTRABENZ TURIZEM