9- prijavnica MAHORČIČ VSŠKV LIPICA SEPTEMBER 2017