gzs_krsko_evalvacijski_list_predavatelja_jan19.pdf