gzs_krsko_vprasalnik_za_spremljanje_podatkov_okt2016_2.del