gzs_nova_gorica_evalvacijski_list_predavatelja_okt2016