KODEKS OBNAŠANJA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV NA DELOVNEM USPOSABLJANJU V PODJETJU EUROTAS HOTELI D.O.O.