VSŠKV LJ – PORTOROŽ 02.03.2017 – lista prisotnosti