VSŠKV LJUBLJANA- LJUBLJANA -13. JANUAR 2017 LISTA PRISOTNOSTI