08-PRIJAVNICA KLANJŠČEK ŠEMPETER OKTOBER 2017 VSŠKV