15-HALIDA KEKIĆ – MENTORSKI NAČRT- VSŠKV LJUBLJANA