15-PRIJAVNICA ŽNIDARČIČ ŠEMPETER OKTOBER 2017 VSŠKV