16- FERI POTRPIN – MENTORSKI NAČRT-VSŠKV LJUBLJANA