20-PRIJAVNICA GREGORIČ ŠEMPETER OKTOBER 2017 VSŠKV