4 – SLOBODANKA PERAN . PRIJAVNICA ISTRABENZ TURIZEM