BC Naklo_Strahinj_12.2.2018_evalvacije udeležencev