gzs__skofja_loka_vprasalnik_za_spremljanje_podatkov_april2017