gzs_murska_sobota_pogoji_udelezencev_rajh_andreja_domjan_grilec_mira_okt2016