LISTE PRISOTNOSTI LIPICA 22.,23. IN 30. SEPTEMBER 2017