MOTIVACIJA MENTORJA PRI PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU DIJAKA