OBVEZNOSTI IN PRAVICE DIJAKA/ŠTUDENTA TER PODJETJA