seznam_udele_encev_prijavnice_potrdila_pa_ng_bic_30.9._10.10.2016__final