seznam_udele_encev_prijavnice_potrdila_pa_pos_bic_5._12.10.2016