seznam_udelezencev_prijavnice_potrdila_pa_ms_bic_21._28.9.2016