VSŠKV LJ – PORTOROŽ – 08.03.2017 – lista prisotnosti