Termini izvajanja po regijah 2017


 

 

IZVEDBA USPOSABLJANJ MENTORJEV (najmanj tridnevna usposabljanja) za skupno 2500 mentorjev.
Statistična regija in kraj izvajanja Konzorcijski partner Leto 2017
VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (za skupno 1325 mentorjev)
01 Pomurska
1. Terme 3000, Krajnčeva 12, 9226 Moravske toplice SŠGT Maribor TERMIN ZAPOLNJEN!
2. OOZ Murska Sobota, Lendavska 33, 9000 Murska Sobota OZS
3. DSŠ LENDAVA, Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava ŠC Ptuj
4. MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota ŠC Ptuj
5. MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota ŠC Ptuj
6. DSŠ LENDAVA,Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava ŠC Ptuj
7. PGZ Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota GZS
8. PGZ Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota GZS
02 Podravska
9. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida  TERMIN ZAPOLNJEN!
10. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida TERMIN ZAPOLNJEN!
11. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
12. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
13. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
14. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
15. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
16. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
17. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
18. Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
19. Titova cesta 60, 2000 Maribor ŠC Slovenske Konjice-Zreče TERMIN ZAPOLNJEN!
20. Tomšičeva ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica ŠC Slovenske Konjice-Zreče
21. Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
22. Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor TERMIN ZAPOLNJEN!
23. Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
24. Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
25. Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
26. OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor OZS
27. OOZS Ljutomer, Stari trg 3, 9240 Ljutomer ŠC Ptuj
28. MIC – ŠC Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj ŠC Ptuj
03 Koroška
29. Gostilna Murko, Francetova cesta 24, 2380 Slovenj Gradec SŠGT Maribor
30. OOZ Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem OZS TERMIN ZAPOLNJEN!
31. Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
32. Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec TERMIN ZAPOLNJEN!
33. Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
34. Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
35. Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
36. Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
04 Savinjska
37. Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur ŠC Šentjur TERMIN ZAPOLNJEN!
38. Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur ŠC Šentjur TERMIN ZAPOLNJEN!
39. Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur ŠC Šentjur
40. Ljubljanska 97, 3000 Celje ŠHVU Celje TERMIN ZAPOLNJEN!
41. Ljubljanska 97, 3000 Celje ŠHVU Celje
42. Ljubljanska 97, 3000 Celje ŠHVU Celje
43. Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice ŠC Slovenske Konjice-Zreče
44. Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice ŠC Slovenske Konjice-Zreče  TERMIN ZAPOLNJEN!
45. Trg svobode 4, 3270 Laško ŠC Slovenske Konjice-Zreče
46. Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice ŠC Slovenske Konjice-Zreče
47. Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
48. Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje TERMIN ZAPOLNJEN!
49. Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje TERMIN ZAPOLNJEN!
50. Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
51. Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
52. Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
05 Zasavska
53. Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje
54. Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje TERMIN ZAPOLNJEN!
55. Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje
56. Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje
57. Cesta zmage 35, 1410 Zagorje ob Savi OZS TERMIN ZAPOLNJEN!
58. Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje ŠC Slovenske Konjice-Zreče
59. GZS, Podvine 26, 1410 Zagorje ob Savi GZS
06 Posavska
60. Slomškov dom Brežice, Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice GRM Novo mesto TERMIN ZAPOLNJEN!
61. OOZ Krško, C. Krških žrtev 67, 8270 Krško OZS TERMIN ZAPOLNJEN!
62. GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško GZS
63. GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško GZS
64. GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško GZS
07 Jugovzhodna Slovenija
65. Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM Novo mesto TERMIN ZAPOLNJEN!
66. Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM Novo mesto TERMIN ZAPOLNJEN!
67. Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM Novo mesto TERMIN ZAPOLNJEN!
68. Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM Novo mesto
69. Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM Novo mesto
70. Sevno 13, 8000 Novo mesto VSŠKV Ljubljana
71. Sevno 13, 8000 Novo mesto VSŠKV Ljubljana
72. OOZ Črnomelj,  Ulica 21.oktobra 10, 8340 Črnomelj OZS TERMIN ZAPOLNJEN!
73. OOZ Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto OZS
08 Primorsko-notranjska
74. Tržaška cesta 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna TERMIN ZAPOLNJEN!
75. Tržaška cesta 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna TERMIN ZAPOLNJEN!
76. Tržaška cesta 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna
77. Tržaška cesta 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna
78. GZS, Cankarjeva ulica 6, 6230 Postojna GZS
IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD SKUPAJ 21
ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA  (za skupno 1175 mentorjev)
09 Osrednjeslovenska
79. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
80. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana TERMIN ZAPOLNJEN!
81. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana TERMIN ZAPOLNJEN!
82. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana TERMIN ZAPOLNJEN!
83. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana TERMIN ZAPOLNJEN!
84. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana TERMIN ZAPOLNJEN!
85. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana TERMIN ZAPOLNJEN!
86. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
87. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
88. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
89. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
90. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
91. Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
92. Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani TERMIN ZAPOLNJEN!
93. Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani TERMIN ZAPOLNJEN!
94. Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
95. Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
96. Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
97. Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
98. Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
99. Glotta Nova, center za novo znanje, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana VSŠKV Ljubljana
100. Glotta Nova, center za novo znanje, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana VSŠKV Ljubljana TERMIN ZAPOLNJEN!
101. Glotta Nova, center za novo znanje, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana VSŠKV Ljubljana
102. Glotta Nova, center za novo znanje, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana VSŠKV Ljubljana
103. Glotta Nova, center za novo znanje, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana VSŠKV Ljubljana
104. SCPET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana GRM Novo mesto
105. SCPET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana GRM Novo mesto
10 Gorenjska
106. Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
107. Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo TERMIN ZAPOLNJEN!
108. Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo TERMIN ZAPOLNJEN!
109. Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo TERMIN ZAPOLNJEN!
110. Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
111. Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
112. Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
113. Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
114. Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
115. Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice TERMIN ZAPOLNJEN!
116. Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice TERMIN ZAPOLNJEN!
117. Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
118. Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
119. Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
120. OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37,  4000 Kranj OZS
121. OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka OZS TERMIN ZAPOLNJEN!
122. OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka OZS
11 Goriška
123. ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica VSŠKV Ljubljana
124. ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica VSŠKV Ljubljana
125. ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica VSŠKV Ljubljana
126. Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici BIC Ljubljana TERMIN ZAPOLNJEN!
127. Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici BIC Ljubljana
128. Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici BIC Ljubljana
129. Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici BIC Ljubljana
130. GZS, Sedejeva ulica 2a, 5000 Nova Gorica GZS
131. GZS, Sedejeva ulica 2a, 5000 Nova Gorica GZS TERMIN ZAPOLNJEN!
12 Obalno-kraška
132. STŠ, Šmarska  cesta 4,  6000 Koper SGLŠ Postojna TERMIN ZAPOLNJEN!
133. Šmarska  cesta 4,  6000 Koper SGLŠ Postojna TERMIN ZAPOLNJEN!
134. Šmarska cesta 4, 6000 Koper SGLŠ Postojna
135. Šmarska cesta 4, 6000 Koper SGLŠ Postojna
136. Šmarska cesta 4, 6000 Koper SGLŠ Postojna
137. LIfeClass hotel, Obala 33, 6320 Portorož VSŠKV Ljubljana TERMIN ZAPOLNJEN!
138. Izobraževalni center Memory, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje VSŠKV Ljubljana
139. OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana OZS
140. OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana OZS
141. Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola  TERMIN ZAPOLNJEN!
142. Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola
143. Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola
144. Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola
IZVEDBE USPOSABLJANJ ZAHOD SKUPAJ 18
IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD IN ZAHOD SKUPAJ 39