Termini izvajanja po regijah 2016


IZVEDBA USPOSABLJANJ MENTORJEV (najmanj tridnevna usposabljanja) za skupno 2500 mentorjev.
Statistična regija in kraj izvajanja Konzorcijski partner, ki izvaja usposabljanje Leto 2016
VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (za skupno 1325 mentorjev)
01 Pomurska
1. Terme 3000, Krajnčeva 12, 9226 Moravske toplice SŠGT Maribor
2. OOZ Murska Sobota, Lendavska 33, 9000 Murska Sobota OZS
3. DSŠ LENDAVA,Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava ŠC Ptuj ZAKLJUČENO
4. MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota ŠC Ptuj
5. MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota ŠC Ptuj
6. DSŠ LENDAVA,Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava ŠC Ptuj
7. PGZ Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota GZS ZAKLJUČENO
8. PGZ Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota GZS
02 Podravska
9 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
10 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
11 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
12 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
13 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
14 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
15 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
16 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
17 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
18 Park mladih 3, 2000 Maribor IC Piramida
19 Titova cesta 60, 2000 Maribor ŠC Slovenske Konjice-Zreče
20 Tomšičeva ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica ŠC Slovenske Konjice-Zreče
21 SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14a, 2000 Maribor SŠGT Maribor ZAKLJUČENO
22 SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
23 SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
24 SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
25 SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14a, 2000 Maribor SŠGT Maribor
26 OOZ Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor OZS
27 OOZS Ljutomer, Stari trg 3, 9240 Ljutomer ŠC Ptuj ZAKLJUČENO
28 MIC – ŠC Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj ŠC Ptuj
03 Koroška
29 Gostilna Murko, Francetova cesta 24, 2380 Slovenj Gradec SŠGT Maribor
30 OOZ Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem OZS
31 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec ZAKLJUČENO
32 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
33 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
34 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
35 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
36 Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec ŠC Slovenj Gradec
04 Savinjska
37 Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur ŠC Šentjur
38 Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur ŠC Šentjur
39 Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur ŠC Šentjur
40 Ljubljanska 97, 3000 Celje ŠHVU Celje
41 Ljubljanska 97, 3000 Celje ŠHVU Celje
42 Ljubljanska 97, 3000 Celje ŠHVU Celje
43 Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slov. Konjice ŠC Slovenske Konjice-Zreče ZAKLJUČENO
44 Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slov. Konjice ŠC Slovenske Konjice-Zreče
45 Trg svobode 4, 3270 Laško ŠC Slovenske Konjice-Zreče
46 Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slov. Konjice ŠC Slovenske Konjice-Zreče
47 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje ZAKLJUČENO
48 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
49 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
50 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
51 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
52 SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje SŠGT Celje
05 Zasavska
53 SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje ZAKLJUČENO
54 SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje
55 SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje
56 SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi Srednja šola Zagorje
57 OOZ Litija, Jerebova ulica 12, 1270 Litija OZS
58 Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje ŠC Slovenske Konjice-Zreče
59 GZS, Podvine 26, 1410 Zagorje ob Savi GZS
06 Posavska
60 Slomškov dom Brežice, Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice GRM NM
61 OOZ Krško, C. Krških žrtev 67, 8270 Krško OZS
62 GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško GZS ZAKLJUČENO
63 GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško GZS
64 GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško GZS
07 Jugovzhodna Slovenija
65 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM Novo mesto
66 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM Novo mesto
67 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM Novo mesto
68 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM Novo mesto
69 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto GRM Novo mesto
70 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto VSŠKV
71 Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto VSŠKV
72 OOZ Črnomelj, Ul. 21.oktobra 10, 8340 Črnomelj OZS
73 OOZ Novo mesto, Foersterjeva 10, 8000 Novo Mesto OZS
08 Primorsko-notranjska
74 Tržaška 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna
75 Tržaška 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna
76 Tržaška 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna
77 Tržaška 36, 6230 Postojna SGLŠ Postojna
78 GZS, Cankarjeva 6, 6230 Postojna GZS ZAKLJUČENO
IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD SKUPAJ 10
ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA  (za skupno 1175 mentorjev)
09 Osrednjeslovenska 
79 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana ZAKLJUČENO
80 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
81 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
82 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
83 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
84 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
85 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
86 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
87 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
88 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
89 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
90 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
91 Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana BIC Ljubljana
92 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
93 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
94 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
95 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
96 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
97 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
98 Preglov trg 9, 1000 Ljubljana SŠGT v Ljubljani
99 Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV ZAKLJUČENO
100 Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV
101 Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV
102 Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV
103 Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana VSŠKV
104 ŠC, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana GRM Novo mesto
105 ŠC, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana GRM Novo mesto
10 Gorenjska 
106 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo ZAKLJUČENO
107 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
108 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
109 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
110 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
111 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
112 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
113 BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo BC Naklo
114 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice ZAKLJUČENO
115 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
116 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
117 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
118 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
119 SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice SŠ Jesenice
120 OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj OZS ZAKLJUČENO
121 OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka OZS
122 OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka OZS
11 Goriška
123 ŠC Nova Gorica, Ljudska univerza v Novi Gorici, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica VSŠKV ZAKLJUČENO
124 ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica VSŠKV
125 ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica VSŠKV
126 ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 Šempeter pri Gorici BIC Ljubljana
127 ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 Šempeter pri Gorici BIC Ljubljana
128 ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 Šempeter pri Gorici BIC Ljubljana
129 ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 Šempeter pri Gorici BIC Ljubljana
130 GZS, Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica GZS ZAKLJUČENO
131 GZS, Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica GZS
12 Obalno-kraška
132 Šmarska  cesta 4,  6000 Koper SGLŠ Postojna,
133 Šmarska  cesta 4,  6000 Koper SGLŠ Postojna
134 Šmarska cesta 4, 6000 Koper SGLŠ Postojna
135 Šmarska cesta 4, 6000 Koper SGLŠ Postojna
136 Šmarska cesta 4, 6000 Koper SGLŠ Postojna
137 Izobraževalni center Memory, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje VSŠKV
138 Izobraževalni center Memory, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje VSŠKV
139 OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana OZS ZAKLJUČENO
140 OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana OZS
141 Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola
142 Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola
143 Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola
144 Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola Srednja gostinska šola Izola
IZVEDBE USPOSABLJANJ ZAHOD SKUPAJ 8
IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD IN ZAHOD SKUPAJ 18